Välkommen till årsmöte i avdelning 27 Mitt!

Avdelning 27 Mitt hälsar samtliga medlemmar välkomna till avdelningens årsmöte!

Plats: Via Teams
Datum: 9 februari 2022
Tid: 17:00

Vad händer på årsmötet?

Hotell- och restaurangfackets vice ordförande Pim Van Dorpel kommer att medverka på mötet, passa på att ställa era frågor gällande förbundets framtida arbete.

Vi kommer även att genomföra val av ordförande och ledamöter till avdelningsstyrelsen. Vi ska även förrätta val av suppleanter, revisorer och valberedning för avdelningen. Alla medlemmar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater till dessa poster, dessa nomineringar skickas senast 4 februari 2021, till avd.27@hrf.net.

Andra aktuella frågor kommer naturligtvis också att diskuteras. Gå in på hemsidan för att hålla er uppdaterade om vad som händer.

Anmälan:

Anmäl er medverkan till avd.27@hrf.net senast den 4 februari 2022. För att kunna bjuda in er till mötet behöver vi din e-postadress vid anmälan.

Välkomna!