Glädjande satsning mot brottslighet i vår bransch

HRF har länge påtalat problemen med kriminella krögare som tvättar pengar och exploaterar människor med arbetsvisum. Regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet är därför ett välkommet besked.

– Det handlar inte bara om att skydda HRF-medlemmar från oseriösa arbetsgivare. Det handlar också om att seriösa krögare inte ska behöva konkurrera med brottslingar. Hela samhället gynnas när vi gör livet svårare för organiserad brottslighet, säger HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt.

Regeringen har beslutat att öppna regionala centra mot arbetslivskriminalitet, som beräknas vara igång till sommaren. Arbetet sker i samarbete mellan Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket och sträcker sig över alla relevanta branscher.

– Det är glädjande att avarterna i vår bransch hanteras som den brottslighet det är. Ordning och reda på arbetsmarknaden är ett sätt att strypa de kriminella gängens pengaflöde, säger Malin Ackholt.

Myndigheterna kommer också ha en nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Restaurangbranschen har, tillsammans med bygg- och assistansbranscherna, pekats ut som de som är hårdast drabbade av den här sortens brottslighet.

Malin Ackholt ingår sedan i september 2021 i Delegationen mot Arbetslivskriminalitet, som rådger regeringen.