Arbetsgivare i besöksnäringen ratar erfaren personal

Nio av tio av de arbetssökande i besöksnäringen uppger att de sökt jobb som de inte fått, trots erfarenhet och kompetens. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Hotell- och restauranganställdas A-kassa, HRAK.

Besöksnäringen hade redan innan pandemin problem med kompetensförsörjningen, främst gällande kockyrket. När pandemin och dess effekter slog till med full kraft 2020 blev mer än 16 000 personer av med jobbet över natt. Få har kommit tillbaka. Samtidigt är arbetslösheten i näringen hög och många söker jobb som de inte får.

Malin Ackholt, styrelseordförande för HRAK och HRF:s förbundsordförande, menar att resultaten är häpnadsväckande:

— Att så många uppger att de sökt jobb som de har kompetens för men inte fått anställning är inget annat än häpnadsväckande med tanke på den bristsituation som funnits och som nu är akut i besöksnäringen.

För få tillsvidareanställningar och dålig schemaläggning av arbetstiden är två problem som funnits länge i besöksnäringen.

— Det vilar ett tungt ansvar på arbetsgivarna att dels ta vara på den kompetens som finns bland de arbetssökande och dels erbjuda villkor som attraherar anställda och får dem att stanna. Det handlar om att erbjuda trygga anställningsvillkor som tillsvidareanställningar och om att schemalägga arbetet för en fungerande balans mellan privatliv och arbetsliv. Som det är nu, enligt undersökningen, uppger en femtedel de svarande att de söker sig bort från besöksnäringen, säger Malin Ackholt.

Om undersökningen

HRAK, i samarbete med Brilliant, har under kvartal fyra 2021 genomfört en undersökning bland HRAK:s ersättningstagare. Cirka 85 procent av respondenterna har varit helt eller delvis arbetslösa sedan 2020/2021 och 15 procent sedan 2019 eller tidigare. Närmare 1 400 ersättningstagare har svarat på frågorna i undersökningen.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.