Var med och påverka de nya kollektivavtalen

Inför 2023 års avtalsrörelse har alla medlemmar rätt att föreslå ändringar i kollektivavtalen.
Du kan lämna dina förslag antingen på hrf.net eller på de lokala avtalskonferenserna.

Möjligheten att komma med ändringsförslag är öppen från 1 maj till 30 juni 2022.

Klicka på den här länken. Sen loggar du in genom att uppge ditt medlemsnummer och OCR-nr. Efter det kan du lämna ditt förslag.

OCR-nr hittar du på Mina sidor.