Dags för kongress!

Den 11-13 november 2022 har Hotell- och restaurangfacket kongress och då kan du som medlem vara med och påverka.

Nominera din kandidat till kongressombud!

Nomineringar sker senast den 10 juni och skickas till avd.55@hrf.net. Skriv ”Valberedningen” i ämnesraden.

Instruktion för nominering:
– Personen som nominerar och personen som blir nominerad måste vara medlem i Hotell- och restaurangfacket.
– Personen måste vara tillfrågad och godkänna sin nominering.

De uppgifter valberedningen behöver är:
Namn, födelsenummer (inte de fyra sista siffrorna), arbetsplats och telefonnummer på både den nominerade och den som nominerar.

Avdelning 55 Öst