Stopp för missbruk av tillfällig anställning

Ett företag i Västsverige som missbrukat anställningen Enstaka dagar har fått betala skadestånd på 70 000 kr till Hotell- och restaurangfacket (HRF) för kollektivavtalsbrott. Företaget har sagt upp ordinarie personal och anställt ersättare på Enstaka dagar, som är en tillfällig anställningsform.

— Att få bort otrygga och osäkra anställningar är en prioriterad fråga för HRF. I avtalsrörelsen 2020 fick vi in en bestämmelse i kollektivavtalen om att arbetsgivare som missbrukar anställningar på Enstaka dagar skulle kunna förlora möjligheten att tillämpa den anställningsformen. Vi kommer fortsatt att bevaka den här frågan, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Om Enstaka dagar
Anställningsformen Enstaka dagar regleras i kollektivavtal mellan HRF och Visita. Den ska användas restriktivt och enbart för att kunna parera oplanerade eller oförutsägbara arbetstoppar i verksamheten. Arbetsgivare som missbrukar anställningsformen riskerar att bli av med möjligheten att tillämpa den.