Förtroendevalddag 22 november 2022

Kallelse kommer gå ut till dig om du är förtroendevald

När: Tisdagen den 22 november
Var: Scandic Opalen
Tid: 8:30 uppstart med fika till 17:00

Sänd in svarstalong till: avd.01@hrf.net senast 20 oktober