LO-styrelsen fattar beslut om lönekraven i avtalsrörelsen

LO:s styrelse fattade vid lunchtid beslut om gemensamma lönekrav i avtalsrörelsen.

— Vi förbättrar våra möjligheter att få igenom våra krav när vi i LO håller ihop, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för HRF.

Konkret betyder det att LO-styrelsen fattat beslut om ett gemensamt krav på 4,4 % i löneökning i den kommande avtalsrörelsen, och en extra satsning på de lägsta lönerna.

— Jag hade gärna sett en högre siffra, men att jaga inflationen med löneökningar leder bara till mer inflation, säger Malin Ackholt.

— Många HRF-medlemmar har väldigt små ekonomiska marginaler, så nu krävs insatser från hela samhället, inte bara från arbetsgivarsidan utan också från regering och riksdag, säger Malin Ackholt.

Senast 9 december ska LO-förbunden lämna svar om de ingår i samordningen. I februari överlämnar HRF sina krav till arbetsgivarsidan.