Kongressen öppnad

Helgen 11-13 november håller HRF sin 29:e ordinarie kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och kommer under helgen fatta beslut om stadgar, ny förbundsstyrelse och verksamhetsplan samt behandla över 100 motioner. Följ kongressen i realtid här»

En sammanfattning av besluten kommer publiceras här på webben efter kongressens avslut.