Avtal med Bankernas arbetsgivarorganisation upphör

Hotell- och restaurangfacket och Bankernas arbetsgivarorganisation (BAO) har kommit överens om att det gemensamma riksavtalet för lunchrumspersonal ska upphöra att gälla vid årsskiftet. Istället ska de 40 anställda, som det berör, omfattas av Finansförbundets kollektivavtal.