Kallelse årsmöte 2023-02-02

 

Alla medlemmar i avdelning 30 Mälardalen är välkomna till vårt Årsmöte 2023. På mötet behandlar vi verksamhets- och granskningsberättelsen, frågan om ansvarsfrihet samt fördelning av styrelsearvode för år 2022. Vi informerar även om aktuella frågor på avdelningen.

Viktigast av allt kommer avdelningsstyrelse och några av de finaste förtroendeuppdragen på avdelningen att väljas enligt nedan:

·        Ordförande

·        Ordinarie styrelseledamöter

·        Styrelsesuppleanter

·        Avdelningsrevisor

·        Revisorssuppleanter

·        Valberedning

·        Fanbärare

·        Ombud till LO-distrikten

·        Ombud till LO-facken

 

Nominering:

Du kan nominera dig själv eller en annan medlem till något av uppdragen ovan. Personen som nomineras måste vara medlem i HRF och tackat ”Ja” till nomineringen. Skicka din nominering via mejl: avd.30@hrf.net eller per post.

Ange ditt och den nominerades namn, personnummer samt vilket uppdrag nomineringen avser.

 

Sista nomineringsdag är: 16 januari 2023.

Glöm inte att den nominerad måste vara tillfrågad och tackat ja till nomineringen.

 

När och var?

Datum:     2 februari 2023

Tid:           17:30

Plats:        Meddelas senare

 

Anmäl ditt deltagande senast 16 januari 2023 till avdelningsmejlen på: avd.30@hrf.net

Dagordning och möteshandlingar får du via mejl några dagar före mötet.

Välkomna!

Avdelningsstyrelsen