Var med och påverka HRF:s verksamhet

Var med och påverka HRF:s verksamhet

Nu kan du skriva en eller flera motioner till HRF:s förbundsmöte i maj. Du lämnar in din motion till motionsdatabasen här. Motionsdatabasen är öppen mellan 1 februari och 1 mars.

Om förbundsmötet

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna. Själva mötet hålls före den sista maj kongressfria år. Förbundsmötets ledamöter väljs på HRF:s kongresser.

Förbundsmötets uppgift är i huvudsak att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet. De kortsiktiga målen handlar om verksamhet/aktiviteter som kan slutföras på arbetsplatsen under ett verksamhetsår. Läs mer här.

Om motioner

En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s Förbundsmöte ska tycka eller göra i en viss fråga. Alla som är medlemmar i HRF kan skriva en motion, enskilt eller tillsammans. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

De motioner som behandlas av Förbundsmötet ska vara relativt kortsiktiga och ska kunna genomföras i den fackliga verksamheten på arbetsplatsen i princip under ett verksamhetsår. Motionerna blir en del av underlaget för förbundets kommande verksamhetsplaner. Läs mer här.