HRF:s krav gällande Cateringavtalet

Idag har HRF lämnat över sina krav gällande Cateringavtalet till arbetsgivarna inom flyg- och tågbranschen.

Hotell- och restaurangfacket kräver bland annat:

  • Löneökningar på 4,4 procent
  • Höjning av minimilönerna
  • Avskaffande av dag för dag-anställningar
  • Att helg ska innebära helg, det vill säga lördag-söndag

Arbetsgivarna kräver:

  • Att ensidigt bestämma längden på arbetsdagen
  • Inskränkningar i strejkrätten