Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtal klart med Folkets Hus och Parker

HRF och fackförbundet Fastighets har kommit överens med arbetsgivarorganisationen KFO om ett nytt kollektivavtal för alla som jobbar inom Folkets Hus och Parker. Det nya kollektivavtalet gäller från 1 november och 29 månader framåt.…

Läs vidare

HRF varslar om strejk – Svensk Handel

Förhandlingarna mellan Hotell- och restaurangfacket och Svensk Handel gällande kollektivavtalet för restaurang- och caféanställda inom handeln har avslutats i oenighet. Svensk Handel vägrar att gå med på en låglönesatsning och motsätter sig även högre sysselsättningsgrader, det vill säga anställningar som

Läs vidare

Avtalsrörelsen fortsätter

Nu har HRF förhandlat klart samtliga avtalsområden med Visita, som berör flest arbetsplatser i branschen. Det är det så kallade Gröna riksavtalet, Hängavtalet, Turistsupplementet, Nöjesavtalet, Casino, Serveringslön, Ordningsvakt och NRG Pizza Hut.…

Läs vidare

Nytt avtal klart

Hotell- och restaurangfacket och Visita har kommit överens om det så kallade Gröna riksavtalet som omfattar majoriteten av de anställda inom besöksnäringen.

Läs vidare

Vi varslar om strejk och blockad

Förhandlingarna mellan HRF och Visita gällande Gröna riksavtalet, som omfattar majoriteten av de hotell- och restauranganställda i landet, har avslutats i oenighet. Visita har vägrat att gå med på de löneökningar som avtalen i industrin har satt och motsätter sig

Läs vidare

Industriavtalen är klara

Industrins avtal, som blir normerande för alla andras kollektivavtal, är nu klara. De innebär högre löneökningstakt än tidigare och en särskild låglönesatsning.…

Läs vidare

Intensivt skede i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen går nu in ett intensivt skede. Den här veckan ska industriavtalet, som sätter det så kallade märket för andra kollektivavtal, vara klart. Förhandlingar pågår just nu och ambitionen är att vi ska ha ett färdigt avtal under helgen.…

Läs vidare