Avtal klart – ingen strejk bryter ut

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har kommit överens om nya kollektivavtal för majoriteten av alla hotell- och restauranganställda. Avtalet innehåller en låglönesatsning och omställningstid vid hyvling. Därmed återkallar vi våra strejkvarsel och ingen strejk bryter ut i morgon onsdag

Läs vidare

Frågor och svar om strejkvarslet

Vad gäller nu?

Strejken bryter ut den 19 april 2017 klockan 06.00, om inte parterna kommit överens om ett avtal före dess.
Från den 12 april gäller avtalslöst tillstånd. Även om det råder avtalslöst tillstånd fortsätter kollektivavtalets regler om …

Läs vidare

Lämna inte in blanketter till varslade arbetsgivare

Det har kommit till HRF:s kännedom att de varslade arbetsgivarna begär in uppgifter om de anställdas fackföreningstillhörighet. Det finns ingen skyldighet att uppge fackföreningstillhörighet till arbetsgivaren. Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill …

Läs vidare

Strejkvarsel för låglönesatsning

Hotell- och restaurangfacket (HRF) varslar om strejk på 19 företag i sex städer. Strejken innebär blockad mot nyanställningar, strejk för all personal vid de aktuella företagen och blockad mot inhyrning av personal. Strejken bryter ut den 19 april 2017

Läs vidare

Läget i förhandlingarna

Avtalsförhandlingarna mellan HRF och Visita fortsätter. Förhandlarna träffades under söndagen, måndagen och tisdagen, men har ännu inte kunnat enas om ett nytt avtal.

Vi är oense om löneutrymmet och hur det ska beräknas, som HRF uppfattar det. Sedan är också …

Läs vidare

Förhandlingarna fortsätter

Avtalsförhandlingarna mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita fortsätter i helgen, trots att det så kallade Gröna Riksavtalet går ut vid midnatt fredag 31 mars.

– Vi har stora och viktiga frågor kvar att lösa, inte minst hyvlingen. Våra medlemmar är …

Läs vidare

Intensiva förhandlingar

HRF befinner sig just nu i intensiva avtalsförhandlingar med arbetsgivarorganisationen Visita. På fredag, den 31 mars, löper nuvarande kollektivavtal ut. HRF arbetar hårt för att de nya kollektivavtalen ska bli så bra som möjligt för dig som anställd.

Vi …

Läs vidare

Sätt stopp för hyvling

En av frågorna som just nu diskuteras i avtalsrörelsen är hyvling. Från den ena dagen till den andra kan arbetsgivaren bestämma att du som anställd ska arbeta färre timmar och därmed få lägre lön.

– När arbetsgivare hyvlar arbetstiden får …

Läs vidare

Ordning i schemaläggningen

Ett av HRF:s avtalskrav är att det ska ges bättre möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Vi vill se ordning och reda i schemaläggningen. Därför vill vi att anställda ska få scheman för hela beräkningsperioden.

Medlemsundersökning

Under våren 2016 genomförde …

Läs vidare