Värva en medlem – få en Triss!

Få en jobbarkompis att gå med i HRF och vi bjuder på en trisslott med chans till vinst!

När frågade du en jobbarkompis senast om hon eller han ville bli medlem i HRF? För en del av oss är det …

Läs vidare

Granskning av Hotell- och restaurangfackets internationella resor

HRF har fått förfrågningar om att lämna ut uppgifter gällande internationella resor som gjorts inom förbundets verksamhet de senaste åren. Så har också skett.

Vi har lämnat ut uppgifter om ledningens resor med anledning av styrelsemöten, konferenser, kongresser och ledningsöverläggningar …

Läs vidare

En värld av möjligheter

Nu är projektet ”En värld av möjligheter” igång. Projektet handlar om att ta fram utbildningar för anställda inom hotell och restaurangbranschen.
En värld av möjligheter vänder sig inledningsvis till företag i länen Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Växjö. Deltagande företag
Läs vidare

HRF i samarbete med Kivra

HRF har slutit avtal med den digitala brevlådeleverantören Kivra. Från och med den 13e februari kommer därför de medlemmar som har en digital brevlåda hos Kivra att få sina betalningsavier dit. Smidigt, säkert och bra för miljön.
Om du inte

Läs vidare

Fel i följebrevet till ”Schysta villkor 2019”-märket

Det har tyvärr gått ut fel information om de nya karensreglera till samtliga arbetsgivare med kollektivavtal. Informationen om det nya karensavdraget var riktad till de arbetsgivare som har ett hängavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Vi beklagar att informationen gått till …

Läs vidare

HRF kommenterar överenskommelsen mellan S, MP, C och L

Uppgörelsen mellan S, MP, C och L innebär att Sverige får en fortsatt S-ledd regering. Alternativet hade varit en M-ledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vilket hade inneburit mer högerpolitik som inte hade gynnat våra medlemmar.

Trots detta är den …

Läs vidare

Karensperiod ersätter karensdag

Karensdagen ersätts med en karensperiod. Det har riksdagen beslutat. Det innebär i korthet att karensperioden kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoarbetstid. Förändringen gäller från 1 januari 2019.

Den mer exakta beräkningen av karensperioden är något som facken …

Läs vidare