Avtalsrörelse 2020

Avtalsrörelsen 2020 har startat. För att göra det så enkelt som möjligt har en särskild sida med all viktig information upprättats.  

Klicka här för att komma till sidan för avtalsrörelsen.…

Läs vidare

Studiestipendium

Elever som studerar inom Hotell- och restaurangfackets branscher kan söka stipendium av HRF. Ansökningsperioden sträcker sig mellan 1 september 2019 – 30 april 2020. Stipendiet delas ut i början av juni 2020.

Stipendiet söks via vår hemsida och eleven måste …

Läs vidare

Information från medlemsservice

Tyvärr har vi haft en mindre störning i augusti-aviseringen av medlemsavgifterna. Detta har i vissa fall lett till att avisering eller autogirodragning uteblivit för vissa medlemmar. Det har också hänt att avisering/autogirodragning gjorts med felaktigt (för lågt belopp). Om du …

Läs vidare

HRF stipendiat 2019

Natalie Stark

Natalie Stark är vår fjärde stipendiat. Natalie är medlem i avdelning 02 Stockholm-Gotland. Natalie flyttade från Mora till Stockholm, för att gå på internationella hotell och restaurangskolan. För stipendiet kommer Natalie köpa redskap som kniv mm som hon …

Läs vidare

Varför rösta i EU-valet?

HRF vill att EU ska fortsätta vara ett starkt samarbete för fred, schysta villkor och social trygghet.

Att fritt röra sig över landsgränserna och att kunna jobba inom hela EU är positivt för våra medlemmar. Alla som jobbar inom EU …

Läs vidare

Hur påverkar EU ditt arbetsliv?

EU påverkar ditt arbetsliv

På vilket sätt påverkar EU ditt arbetsliv och varför är det lika viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet som i valen till riksdag, landsting och kommun? Svaren på dessa frågor och mycket annat får du om du …

Läs vidare