Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Hur påverkar EU ditt arbetsliv?

EU påverkar ditt arbetsliv

På vilket sätt påverkar EU ditt arbetsliv och varför är det lika viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet som i valen till riksdag, landsting och kommun? Svaren på dessa frågor och mycket annat får du om du …

Läs vidare

Din nya höjda lön

Via kollektivavtalen som vi förhandlar fram höjs lönen varje år i april. Ju fler medlemmar vi blir desto starkare blir vi och kan förhandla fram bättre villkor än tidigare.

Kolla din nya lön här.

Är du inte medlem än klickar …

Läs vidare

Vem är årets ledstjärna?

Vem är din Ledstjärna 2019?

Ledstjärnan är Folksam LO Pensions nya hållbarhetspris. 50 000 kr delas ut till den starkast lysande Ledstjärnan vartannat år. Priset går till en medlem i något LO-förbund som gjort något alldeles extra som fått bestående …

Läs vidare

Avdrag för fackavgiften i deklarationen för 2018

I år får du som betalar medlemsavgift till facket göra avdrag för avgiften i din deklaration. Du behöver dock inte göra något själv för uppgiften är förtryckt i din deklaration. Avdraget gäller för avgift som betalts mellan 1juli-31 december under …

Läs vidare

Verktyg för ökad jämställdhet

Idag på Internationella Kvinnodagen lanserar Hotell- och restaurangfacket en ”verktygslåda” för ökad jämställdhet. Här samlas information om hur en kan gå tillväga för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen.

Hotell- och restaurangfacket är en organisation med feministisk grundsyn. Det är ett …

Läs vidare

Värva en medlem – få en Triss!

Få en jobbarkompis att gå med i HRF och vi bjuder på en trisslott med chans till vinst!

När frågade du en jobbarkompis senast om hon eller han ville bli medlem i HRF? För en del av oss är det …

Läs vidare

Granskning av Hotell- och restaurangfackets internationella resor

HRF har fått förfrågningar om att lämna ut uppgifter gällande internationella resor som gjorts inom förbundets verksamhet de senaste åren. Så har också skett.

Vi har lämnat ut uppgifter om ledningens resor med anledning av styrelsemöten, konferenser, kongresser och ledningsöverläggningar …

Läs vidare