Förhandlingsdelegationer Avtal 2017

Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för vart och ett avtalsområde.

Förhandlingsdelegationerna har en mycket viktig och central roll i avtalsrörelsen.

Förhandlingsorganisationernas grundläggande uppgifter är att analysera och ta ställning till inkomna ändringsförslag samt under förhandlingarna analysera och ta ställning till arbetsgivarföreningens bud.

Läs vidare

Nya avtalet är klart

Öppet Möte med Information om det nya avtalet

avtal

ÖPPET Möte

Plats:  Barnhusgatan 6,  111 23 Stockholm

Lokal:  Kompassen

Datum:     Torsdag 28/4

Tid:           Kom mellan: 17.00-19.00

 

OBS! mötet 4 maj är inställt !!

Läs vidare