Gå en facklig utbildning 2017!

Som medlem i HRF har du möjlighet att gå fackliga utbildningar där du lär dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Utbildningarna är en del av dina medlemsförmåner. Givetvis är de kostnadsfria och vi ersätter dig för förlorad …

Läs vidare

Utbildningar Schyst resande

Nu har datumen kommit för dem som är intresserade av att lära sig mer om Schyst resande och vill engagera sig mer.

10/9 Stockholm Introduktionsutbildning http://www.schystresande.se/nyheter/introduktionsutbildning-hallbar-turism-stockholm

11/9 Stockholm Ambassadörsutbildning http://www.schystresande.se/nyheter/ambassadorsutbildning-stockholm-3

3/12 Stockholm Introduktionsutbildning http://www.schystresande.se/nyheter/introduktionsutbildning-hallbar-turism-stockholm-1

10/12 Stockholm Ambassadörsutbildning http://www.schystresande.se/nyheter/ambassadorsutbildning-stockholm-4

Läs vidare

Förhandlingsdelegationer Avtal 2017

Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för vart och ett avtalsområde.

Förhandlingsdelegationerna har en mycket viktig och central roll i avtalsrörelsen.

Förhandlingsorganisationernas grundläggande uppgifter är att analysera och ta ställning till inkomna ändringsförslag samt under förhandlingarna analysera och ta ställning till arbetsgivarföreningens bud.

Läs vidare

Nya avtalet är klart

Öppet Möte med Information om det nya avtalet

avtal

ÖPPET Möte

Plats:  Barnhusgatan 6,  111 23 Stockholm

Lokal:  Kompassen

Datum:     Torsdag 28/4

Tid:           Kom mellan: 17.00-19.00

 

OBS! mötet 4 maj är inställt !!

Läs vidare