Vad gäller för semesterersättning?

Du har rätt till betald semesterledighet om du har tillsvidareanställning eller minst tre månaders sammanhängande arbetstid.

Du tjänar in din semesterlön när du arbetar. Semesterlönen betalas ut när du har semester.

Arbetsgivare med kollektivavtal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal med HRF har du rätt till semesterlön/semesterersättning på minst 12,72 procent av din lön före skatt (bruttolönen).

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal har du rätt till ersättning som är minst 12 procent av bruttolönen. Du får alltså högre semesterersättning om din arbetsgivare har kollektivavtal.