Vad gäller för anställningsavtal?

På arbetsplatser med kollektivavtal ska du få ditt anställningsbevis senast sju dagar efter att du börjat arbeta.

I anställningsbeviset ska det bland annat stå:

  • Vad arbetsplatsen heter
  • Anställningsform
  • Dina arbetsuppgifter
  • Din lön
  • Hur många timmar i veckan du ska arbeta
  • Om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi

Spara alltid ditt anställningsbevis hemma på ett säkert ställe.

Se också till att det är behörig firmatecknare som skriver under anställningsbeviset eller att den som företräder arbetsgivaren har en fullmakt som styrker att han eller hon har rätt att anställda personal på arbetsplatsen.

Inget kollektivavtal?

Saknar din arbetsplats kollektivavtal ska du få ditt anställningsbevis senast en månad efter att du börjat jobba.

Är anställningstiden kortare än tre veckor är dock inte arbetsgivaren skyldig att lämna skriftlig information. Kommer ni överens om ett muntligt avtal är det viktigt att ni är fullständigt överens om vad som gäller i anställningen.