Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratas det om krav och yrkanden när parterna (fack och arbetsgivare) ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen.

Oftast menas samma sak: en lista på förslag som medlemmarna vill ska införas eller tas bort från kollektivavtalet.

Flera avtalsperioder

Det vanligaste är att vi önskar – även kallat yrkar, på fler krav än vad vi får igenom under en avtalsrörelse.

Vissa krav tar lång tid att förhandla om för att få igenom, ibland över flera avtalsperioder. Det kan bero på att någon part ser frågan som så pass viktig att man inte är beredd att hitta en lösning lätt och snabbt.