Får jag semesterersättning om jag avslutar en anställning?

Om du slutar på ditt jobb ska din arbetsgivare betala ut innestående semester, oavsett om du blivit uppsagd eller själv sagt upp dig.

Ersättning för sparade semesterdagar

Det innebär att du har rätt att få ersättning för sparade semesterdagar och intjänade extra ledighetsdagar. Du ska också få semesterersättning på den lön som betalats ut under tiden du varit anställd.

Ersättning för extra ledighetsdagar

För de extra ledighetsdagarna, som ibland kallas röda dagar, ska du få ersättning med 1/22 av en månadslön för varje sådan dag.

Om du fått lön per arbetad timme (som anställd på enstaka dagar till exempel) har du rätt till en summa som motsvarar din genomsnittliga dagsinkomst baserat på veckoarbetstid.