Hur får jag kollektivavtal på min arbetsplats?

Börja med att prata med dina arbetskamrater. Det är viktigt att alla vet vad ett kollektivavtal är. När ni kommit fram till att ni är många som vill ha kollektivavtal kontaktar ni er lokala HRF-avdelning.

Vi skickar en blankett

Avdelningen skickar sedan en avtalsblankett till arbetsgivaren, som i sin tur ska underteckna kollektivavtalet och skicka tillbaka det till avdelningen. Kollektivavtalet är då tecknat.

Var tydlig

Vill inte arbetsgivaren teckna kollektivavtal är det viktigt att du och dina arbetskamrater gör tydligt för arbetsgivaren att ni vill ha samma grundläggande rättigheter som andra i branschen. Då blir det lättare för HRF att driva på för att skaffa kollektivavtal på er arbetsplats.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om kollektivavtal och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att teckna det är du välkommen att kontakta din lokala avdelning.


Information för dig som arbetsgivare