Hur går jag ur HRF?

Om du ska byta fackförbund eller gå ur HRF ska du mejla en begäran om utträde till medlem@hrf.net

Ange alltid:

  • Ditt fullständiga namn
  • Din adress
  • Ditt personnummer
  • Orsak till ditt utträde

Du kan också skriva ut och posta en utträdesblankett. Ange samma uppgifter där som när du mejlar. Blanketten skickas till:

HRF Medlemsservice
Box 1143
111 81 STOCKHOLM.

Utträdesblankett

Utträdesblankett finner du här: Begäran om utträde

När vi mottagit din begäran om utträde skickas en bekräftelse på att din uppsägning är mottagen.

Ditt utträde beviljas månaden efter att vi tagit emot din ansökan. Får vi mejlet den 2:a juli så beviljas du utträde 1:a augusti.

När du har betalat samtliga medlemsavgifter fram till utträdesmånaden avslutas ditt medlemskap i HRF och du har inte kvar dina medlemsförmåner.

Önskar du även gå ur a-kassan (HRAK) ska du kontakta dem separat: www.hrak.se.