Vad gör jag om jag är mobbad på jobbet?

Du har rätt att gå till jobbet utan ont i magen. Du har stöd i lag och avtal för att ha en bra arbetsmiljö psykiskt och fysiskt.

Anteckna

Skriv ner allt du upplever som mobbning och var så detaljerad som möjligt. Anteckna datum, klockslag och plats. På så sätt blir det tydligt för dig själv vad som sker. Du kan också använda anteckningarna som stöd om du vill anmäla det till arbetsgivaren.

Prata med din arbetsgivare

Det är viktigt att din arbetsgivare får veta vad som hänt. Hen är skyldig att ta itu med problemet. En arbetsgivare som inte tar tag i en anställds utsatta situation kan bli skyldig att betala skadestånd till dig.