Ska anställningsbeviset ändras vid löneförhöjning?

Du behöver inte ett nytt anställningsbevis varje gång din lön höjs.

Lönenivåerna i våra kollektivavtal ska följas av alla arbetsgivare som har kollektivavtal. Du som har ungdomslön (om du är under 20 år) ska få högre lön när du blir äldre.

Förändras din tjänst behöver du däremot ett nytt anställningsbevis, till exempel om du får ökad eller minskad arbetstid. Om din tjänst förändras måste din arbetsgivare förhandla med oss om du är medlem i HRF.

Här går du med i HRF.