Vad är en avtalsrörelse?

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. De brukar gälla i ett till tre år. När avtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i de befintliga kollektivavtalen som vi har med arbetsgivarorganisationen.

Kraven på förbättringar av arbetsvillkoren och våra lönekrav bestämmer vi tillsammans i en demokratisk process. I avtalsrörelser kan alla som är medlem i HRF komma med förslag på förändringar i våra kollektivavtal.

Arbetsmarknadens parter

Det kallas också avtalsrörelse för att det vanligen är många organisationer som förhandlar om nya avtal samtidigt. Arbetsmarknadens parter avser fackförbund och arbetsgivarorganisationer i olika branscher. Parterna kommer med förslag till förändringar av kollektivavtalen, som deras respektive medlemmar vill se.

Sedan pågår förhandlingar där parterna ställer krav, kompromissar och hittar lösningar som båda sidor kan acceptera. Avtalsrörelsen slutar när vi som fackförbund har kommit överens om nya kollektivavtal med våra arbetsgivarparter.