Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare.

Bättre lön och villkor

Kollektivavtalet garanterar dig som anställd grundläggande rättigheter och försäkringar. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension.

I Sverige finns ingen lag om lägstalön – lönerna slås fast i kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala dig en viss lön. Därför är kollektivavtal väldigt viktiga för alla som jobbar. Arbetsplatser med kollektivavtal har generellt högre löner än arbetsplatser utan kollektivavtal.

Förhandlas fram

Kollektivavtalen görs upp i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Självklart får du tjäna mer än vad som står i ditt kollektivavtal, men inte mindre!

Har din arbetsgivare kollektivavtal slipper du själv förhandla fram villkoren för bland annat årlig löneökning, övertid, OB-ersättning, högre pension, försäkringar och regler kring schemaläggning och anställningsformer.