Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare. Det omfattar alla på arbetsplatsen.

Du får bättre lön och villkor

I kollektivavtal finns en gräns för lägsta lön. Mindre än så får arbetsgivaren inte betala, men gärna mer. Med kollektivavtal betalar arbetsgivaren också in försäkringar och avtalspension åt er anställda.

Har din arbetsplats kollektivavtal?

De flesta av reglerna på arbetsmarknaden i Sverige bestäms via kollektivavtal – inte via lagen. Därför är det viktigt att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.

Annat som bestäms i kollektivavtalet är övertidsersättning, arbetstid, semesterlön, sjuklön, extra ledighetsdagar och permission.

Arbetsplatser med kollektivavtal har generellt högre löner än arbetsplatser utan kollektivavtal.