Vad är hyvling?

När anställda sägs upp måste arbetsgivare följa Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär bland annat att företaget måste förhandla med facket och följa de turordningsregler som finns i LAS. Den som anställts sist ska sägas upp först. Hyvling innebär att arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar – i stället för att säga upp.

Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren kringgå turordningsregler och uppsägningstid. Hyvling kan göras plötsligt, utan förvarning och när det sker finns inget trygghetssystem för dig som anställd.

Så påverkas du vid hyvling

  • Du som tackar nej till att arbeta färre timmar riskerar att bli uppsagd – och kan då bli utan ersättning från a-kassan i upp till 45 dagar.
  • Du som väljer att gå ner i arbetstid får en minskad inkomst – och då samtidigt alla problem som det innebär.

Vi vill ha reglering

HRF, och en rad andra fackförbund, har drivit arbetsrättsliga mål kring hyvling. Nyligen gav en dom i Arbetsdomstolen dessvärre rätt för arbetsgivaren Coop att hyvla arbetstiden för de anställda. Nu när Lagen om anställningsskydd (LAS) blivit så urholkad vill vi i stället införa regler i våra kollektivavtal som reglerar hyvling.

Gör så här om du drabbas

  1. Skriv inte på några papper.
  2. Ta omedelbart kontakt med din lokala avdelning.