Vad gäller för provanställning?

Provanställning kan du ha i max sex månader. Sedan ska din provanställning automatiskt övergå till fast anställning.

Under en provanställning kan din arbetsgivare när som helst avsluta anställningen utan att ange ett skäl till uppsägningen.

Som anställd har du också rätt att avbryta provanställningen i förtid.