Vad gäller för semester?

Alla anställda har rätt till 25 dagars semester enligt lag. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda. Du får din semesterersättning när du tar ut din semester eller om du slutar en anställning och har betalda semesterdagar kvar.

Är du anställd med någon form av lönebidrag, eller är i en åtgärd via Arbetsförmedlingen, har du också rätt till semester.

Jobbar du ”enstaka dagar” har du dock ingen anställning att ta semester från. Denna anställning innebär nämligen att du börjar en anställning vid varje arbetspass och sedan avslutar anställningen när passet är slut.