Vad gäller när dricks betalas med kort?

När dricks betalas med kort är företaget skyldig att bokföra hanteringen, enligt skatteverket. Om din arbetsgivare ger tillåtelse till anställda att ta ut dricks kontant i kassan ska det registreras i kassaregistret.

Dricksutbetalning ska antecknas

Det innebär att dricksutbetalningen måste antecknas skriftligt i företagets kassarapport. Det ska finnas uppskrivet vem eller vilka som fått dricksen, vilket datum och hur mycket var och en fick.

Dricks är skattepliktigt

Dricks är skattepliktigt för dig som tar emot den. Du måste redovisa dricks som en inkomst i din deklaration, oavsett om den betalats kontant eller med kort.