Anställd på bemanningsföretag?

Att vara anställd på bemanningsföretag innebär att du är anställd på ett företag men jobbar på ett annat.

Bemanningsföretaget är företaget du är anställd hos. Kundföretaget är företaget som hyr dina tjänster av bemanningsföretaget.

LO har ett särskilt kollektivavtal för bemanningsanställda.

Som bemanningsanställd bör du känna till detta:

Din lön ska motsvara GFL, Genomsnittligt förtjänstläge. Det innebär att din lön ska vara lika hög som den genomsnittliga lönen för vad övriga på kundföretaget har för likvärdigt arbete.

Utan uppdrag: Du är garanterad en viss inkomst oavsett hur många timmar du har arbetat.

För ledighet och frånvaro för semester, sjukdom, vård av barn och tjänstledighet gäller ersättning enligt lag och kollektivavtal.

Arbetsgivaransvar: Bemanningsföretaget där du är anställd har alltid arbetsgivaransvaret.

Försäkringar: Har din arbetsgivare (bemanningsföretaget) tecknat kollektivavtal med facket har du arbetsmarknadsförsäkringar. Saknas kollektivavtal finns risk att du är oförsäkrad. Ta reda på vad som gäller.

Bemanningsavtalet: Har din arbetsgivare (bemanningsföretaget) tecknat kollektivavtal med facket är det Bemanningsavtalet som de tecknat.

Ordlista

Bemanningsföretag:  Det företag du är anställd hos.
Kundföretag:  Det företag som hyr in dina tjänster av bemanningsföretaget.
Inhyrd:  Du är den som kundföretaget hyr in från bemanningsföretaget för att utföra jobb.
Utbokad/uthyrd:  Den tid då du har arbete hos ett kundföretag.
Tjänstgöringsområde:  Inom detta geografiska område kan du bli hänvisad arbete.
Personlig lön:  Den lön ni kom överens om vid anställningstillfället. Det kan vara både månads- och timlön.
GFL, genomsnittligt förtjänstläge:  När du är utbokad på ett uppdrag ska du ha en lön som baseras på vad motsvarande jämförbara grupper tjänar i genomsnitt på den arbetsplats du är uthyrd till.