Vad gäller som timanställd?

Att vara timanställd innebär att du får lön per arbetad timme.”Timanställd” eller ”extraanställd” är egentligen anställningsformer som inte finns, varken i lag eller i våra kollektivavtal.

Anställning för enstaka dagar

I våra kollektivavtal finns däremot något som heter Anställning för enstaka dagar. Den får bara användas för arbetstid som inte går att schemalägga.

Om det finns ett ständigt behov av anställda som kan schemaläggas kan inte ”enstaka dagar” användas som anställningsform.

Om du jobbat på enstaka dagar minst 15 timmar per vecka i tolv månader måste din arbetsgivare erbjuda dig en annan anställningsform om du begär det.

Det gäller om din arbetsgivare har kollektivavtal med HRF.