Vad gäller vid föräldraledighet?

Har din arbetsgivare kollektivavtal med oss får du ett föräldrapenningtillägg som ger dig mer pengar under föräldraledigheten.

Du får då cirka 90 procent av lönen tillsammans med föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.

För att ta del av försäkringen behöver du ha arbetat hos arbetsgivaren eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal på avtalsområdet under en viss kvalifikationstid.

Du behöver själv skicka din anmälan till AFA Försäkring. Det är viktigt att du anmäler hela perioden som du kommit överens med din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig. Kontakta AFA Försäkring om du är osäker på något.

Skicka din anmälan här.

Samtidigt som du anmäler betalas även en premie in till din kommande pension under föräldraledigheten. Dubbel vinst med andra ord!

För övriga frågor kring föräldraledighet hänvisar vi till Försäkringskassan.

 

 

 

 

 

.