Vad gäller vid sjukskrivning?

Du har rätt att vara hemma från jobbet om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör det svårt att arbeta. Du har också rätt att få sjuklön. Är du bara sjuk en dag får du ingen ersättning, då är det en karensdag.

Om din anställning är kortare än en månad

Har du kortare anställningstid än en månad behöver du ha börjat din anställning för att ha rätt till frånvaro med sjuklön. Du måste också ha minst 14 dagars sammanhängande anställningstid.

Har du flera kortare anställningar samtidigt med kortare mellanrum än 14 dagar kan du räkna dem som sammanhängande.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal

I vissa fall kan din arbetsgivare vilja ha bevis på att du är sjuk och be att få läkarintyg.

Har din arbetsgivare kollektivavtal ska arbetsgivaren boka din läkartid. Arbetsgivaren ska också betala den. Arbetsgivaren kan inte kräva intyg i samband med att du sjukskriver dig, utan att du vet om det.

Har din arbetsgivare inte kollektivavtal måste arbetsgivarens krav på förstadagsintyg vara skriftligt.