Vad händer om jag inte betalar min medlemsavgift?

Har du missat att betala medlemsavgiften fyra gånger i rad utesluts du ur facket. Du är inte längre medlem.

Vi skickar dig ett brev där du har möjlighet att överklaga beslutet om uteslutning. Om du betalar din skuld i tid kan du bli medlem igen.