Vad menas med att HRF växlar yrkanden med Visita?

HRF är ett fackförbund som företräder de anställda och Visita företräder arbetsgivarna. Under en avtalsrörelse tar fackförbund och arbetsgivarorganisationen fram olika förändringar och krav som vi vill se i kollektivavtalet. Kraven kallas även yrkanden.

Kraven är vilka löneförhöjningar vi vill ha och hur arbetsvillkor ska ändras samt förbättras. När vi växlar yrkanden, innebär det att vi som parter lämnar över våra krav till varandra. Arbetsgivarna får våra avtalskrav, samtidigt som vi får deras.

Efter att vi växlat yrkanden börjar arbetet med att förhandla – för att hitta en överenskommelse som vi båda kan acceptera. När vi som parter är överens fastslås kollektivavtalet.