Vad menas med konflikt?

Om parterna (facket och arbetsgivarna) inte kommer överens om ett nytt kollektivavtal, och det gamla upphör att gälla, kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad: Det kallas även stridsåtgärder.

På det sättet ökar trycket på arbetsgivaren att gå med på våra krav. När detta händer är parterna i konflikt.

Läs mer…

I den här konflikt-foldern kan du läsa detaljerad information om vad som gäller vid konflikt.

Conflict information in english