Vad menas med lönepott?

Har din arbetsplats kollektivavtal är du garanterad en årlig höjning av lönen. Det kallas lönerevision. Utan kollektivavtal är du inte garanterad en årlig löneökning.

När det är dags för lönerevision ska alla anställdas löner höjas. Höjningen görs i två delar:

  • Generell löneökning

En garanterad summa som alla anställda får i löneökning.

  • Lokal löneökning/Lönepott

En del av pengarna i löneökningen fördelas lokalt bland er anställda på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan välja att fördela hela löneutrymmet generellt. I så fall får alla anställda lika mycket löneökning.

Arbetsgivaren kan också välja att fördela löneökningen lokalt/genom en lönepott. I så fall ska hen begära förhandling senast två veckor före dagen då lönerevisionen sker. Begäran ska lämnas till en förtroendevald på arbetsplatsen.

Finns ingen förtroendevald ska arbetsgivaren vända sig till de anställdas lokala HRF-avdelning.

Om arbetsgivaren inte väljer att begära en lokal förhandling kan HRF göra det. Vi begär då förhandling senast två veckor före lönerevisionsdatumet.