Vad menas med varsel?

Varsel betyder förvarning. Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas eller stranda.

När en förhandling strandar sägs det gamla avtalet upp och samtidigt kommer varsel (förvarning) om konflikt och stridsåtgärder. Stridsåtgärder kan vara strejk eller blockad.