Vad ska jag göra om jag utsätts för sexuella trakasserier eller kränkningar?

Sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är aldrig okej.

Om du eller någon annan på jobbet utsätts:

1. Ta situationen på allvar och säg ifrån om du känner dig kränkt/trakasserad. Du har rätt att känna dig trygg på din arbetsplats!

2. Dokumentera och skriv ned vad som hänt. Vad sades, när hände det och hur upplevde du situationen? Spara eventuella ”bevis”, till exempel om du upplevt trakasserier/kränkningar över sms eller mejl.

3. Berätta för arbetsgivaren/din chef om vad som har hänt. Du kan också prata med ett skyddsombud eller en fackligt förtroendevald.

4. Anmäl händelsen. I första hand ska anmälan göras till din arbetsgivare/chef. Om det inte fungerar vänder du dig till oss på facket eller diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan också göra en polisanmälan beroende på händelse.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för din arbetsmiljö. Till oss på facket kan du alltid vända dig om du behöver stöd och råd.

Kontakt

Klicka här för kontaktuppgifter till din lokala HRF-avdelning.