Varför är en avtalsrörelse viktig?

I en avtalsrörelse förhandlar vi som fackförbund med arbetsgivarorganisationer om årliga löneökningar och förändringar av villkor. Det gäller allt från anställningstrygghet till regler om ledighet, schemaläggning, pension, försäkringar och arbetskläder. De regler som finns i kollektivavtalet på din arbetsplats ger dig som anställd flera rättigheter.

Därför är en avtalsrörelse viktig! Kollektivavtalet innefattar en mängd saker som är vardag på din arbetsplats. Tillsammans arbetar våra medlemmar demokratiskt fram förslag till förändringar av kollektivavtalen. I förhandlingarna om nya kollektivavtal lyfter vi upp problem och möjligheter som vi tycker är viktiga i hotell- och restaurangbranschen. När vi kommit överens om nya kollektivavtal ger det anställda rätt till en fastslagen årlig löneökning och andra rättigheter som inte finns i lagen.