Varför ska jag gå med i facket?

Som medlem i Hotell- och restaurangfacket står du aldrig ensam. Vi förhandlar rättigheter i kollektivavtal som är lätta att ta för givna, till exempel:

  • Minimilön
  • Försäkringar
  • Avtalspension
  • Ledighet
  • Regler kring schemaläggning
  • Betald övertid
  • Sjuklön

Ju fler medlemmar vi är, desto bättre avtal kan vi förhandla fram. Då kan vi se till att ännu fler arbetsplatser tecknar kollektivavtal och att villkoren i branschen blir bättre.

Vi bevakar att avtalen följs och arbetar för en bra arbetsmiljö.

Här går du med i HRF.

Här kan du läsa mer om fem skäl att gå med.

Här kan du läsa om våra medlemsförmåner.