Vad gör man när försäkringen inte hjälper?

Avtalsförsäkringarna är tänkta som en extra trygghet för anställda som jobbar på företag som har kollektivavtal. Men om något händer och försäkringen inte hjälper så som man tycker att den ska och att beslutet är fel, vad gör man då?

Hur går du vidare om du inte blir nöjd?
Som medlem i HRF kan du alltid vända dig till din avdelning för att få råd hur du ska gå vidare. Hur du ska göra för att klaga över hur ditt ärende har hanterats eller bedömts!
Börja med att samla ihop följande information:

 • Ditt Kund- och/eller ärendenummer
 • Orsak till missnöje
 • Önskat resultat
 • Det är bra att ha det nedskrivet för att kunna vara saklig i samtal som rör ditt ärende.

 

Kontakta den som handlägger ditt ärende gällande för att diskutera:  

 • Hanteringen av själva ärendet
 • Sen eller felaktig hantering

Kontakta FORA på telefonnummer 08-787 40 10 så får du hjälp att hitta din handläggare. Du kan även hitta kontaktuppgifter till din handläggare i brev från FORA.

Läs mer om detta här.

 

Om det gäller ett försäkring- eller skaderegleringsärende:

 • Avtalspension SAF-LO
 • Avtalsgruppsjukförsäkring
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
 • Försäkring om avgångsbidrag
 • Tjänstegrupplivförsäkring
 • Föräldrapenningtillägg.

Läs mer här:

Kontakta AFA-försäkringar på telefonnummer 0771-88 00 99 så får du hjälp att hitta din handläggare. Du kan även hitta kontaktuppgifter till din handläggare i brev från AFA-försäkringar.Du kan också vända dig till din handläggares chef om du känner dig mer bekväm med det.

 

Allmän hjälp
Vill du ha hjälp eller diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentvägledningen i din kommun.
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du få hjälp och rådgivning med att tolka försäkringsvillkor, förklaringar av försäkringstermer och begrepp. Du kan även hitta information om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Konsumentvägledaren i din kommun kan ge allmän hjälp. Råd i enskilda tvister och ärenden kan du också få hos Konsumentverket.

 

Om du fortfarande har synpunkter efter kontakten med din handläggare på FORA
Om du efter kontakten med din handläggare fortfarande har synpunkter på Foras hantering av ditt ärende ska du framföra detta skriftligen till Foras klagomålsgrupp. Ditt ärende kommer då att omprövas utifrån din skriftliga redogörelse och omprövningen är helt kostnadsfri för dig som kund. Resultatet av omprövningen skickas som ett skriftligt beslut till dig.

För att kunna behandla ditt ärende på bästa sätt behövs denna information skriftligen från dig:

 • Fullständiga kontaktuppgifter
 • Önskat resultat
 • Kund- och/eller ärendenummer
 • Orsak till missnöje
 • Underskrift

Glöm inte underskriften!

Ärendet skickas till:
Fora AB
Klagomålsgruppen
Sveavägen 44
101 56 Stockholm