Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt om arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Det kan till exempel ske när antalet gäster eller besökare i verksamheten minskar.

Inför en sådan situation är det viktigt att känna till grunderna så att du som anställd vet vad som gäller. Nedan går vi igenom vad som händer om denna typ av uppsägning inträffar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren gör en analys av hur många anställda som behöves i verksamheten och ser över vilka åtgärder som kan göras för att undvika uppsägningar. Ibland finns det möjlighet att erbjuda anställda omplacering eller erbjuda fortsatt arbete, men i mindre omfattning (arbetstid).

En arbetsgivare som behöver säga upp anställda måste i vissa fall först varsla till Arbetsförmedlingen. Denna skyldighet gäller om fem eller fler anställda i en verksamhet berörs eller om minst 20 anställda förväntas bli uppsagda under en period om 90 dagar.

Kallar till förhandling

Sedan ska arbetsgivaren begära förhandling med facket där de redovisar hur många anställda som kommer att bli uppsagda och hur organisationen ska se ut framöver. Arbetsgivaren överlämna en så kallad turordningslista (på samtliga anställda) till facket.

Undantag

Undantag från turordningslistan kan göras till arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga med särskild anställningsstöd. Det gäller inte samtliga anställningar med lönebidrag. För mer information vänd dig till HRF:s lokala avdelning.

Om en arbetsgivare har max tio anställda kan hen undanta två personer från turordningen oavsett anställningstid.

Fackets roll

I förhandlingen försöker facket säkra att arbetsgivaren bibehåller en god arbetsmiljön efter uppsägningarna samt att anställda sägs upp i rätt turordning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), i enligt principen  ”sist in först ut”. Det innebär att de som sägs upp först är de med kortast anställningstid.

Kontakt till medlemmar

HRF genomför nu en stor mängd förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist, med anledning av coronaviruset och dess effekter på branschen. Under normala omständigheter kontaktar vi våra medlemmar efter att vi haft uppsägningsförhandlingar som berört dem, men då förhandlingarna omfattar ett stort antal medlemmar har vi just nu inte möjlighet att göra detta.

Vi har därför sammanställt information på vår hemsida till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och inte kontaktats av HRF efter uppsägningen. Läs mer: Uppsagd på grund av corona.

Besked om uppsägning

När förhandlingen är avslutad ska arbetsgivaren lämna skriftligt besked om uppsägning till den anställde.

I beskedet ska det framgå hur lång uppsägningstid du har, när din sista arbetsdag är och om du har rätt till återanställning. Det är viktigt att kontrollera att du fått rätt uppsägningstid.

Om du är föräldraledig

Uppsägningstiden börjar löpa, för dig som är helt föräldraledig och som sägs upp på grund av arbetsbrist, först när:

– du helt eller delvis återupptar arbetet, eller

– när du skulle ha återupptagit ditt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Uppsägningstid

Du som arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av:

Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.

Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.

Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.

Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden arbetar du som vanligt och du har rätt att få ledigt med lön för att söka nytt jobb.

Du och arbetsgivaren kan komma överens om att du får vara arbetsbefriad, och ändå få lön under uppsägningstiden.

Sista arbetsdagen

Påminn arbetsgivaren om att du ska få arbetsgivarintyg och eventuella betyg. Det enklaste är om arbetsgivaren fyller i det på www.arbetsgivarintyg.nu. Detta underlättar hanteringen.

Om det finns kollektivavtal

Kolla att arbetsgivaren skickat ansökan om avgångsbidrag (AGB) till AFA Försäkring om du är över 40 år.

Första arbetslösa dagen

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att du ska få rätt ersättning från a-kassan och för att säkra din SGI.

Läs mer i Om du blir arbetslös.

Rätt till återanställning

Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren, hos samma arbetsgivare, och blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställning.

Det gäller om det uppstår behov av arbetskraft med fler anställda igen. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört.

Anmäl anspråk om återanställning

För att du ska kunna hävda din rätt till återanställning behöver du själv ha anmält anspråk till arbetsgivaren om detta. Ju tidigare du anmält anspråk om rätten till återanställning – ju mindre är risken att arbetsgivaren tar in någon annan den dagen företaget börjar anställa igen.

HRF rekommenderar alla att anmäla anspråk om rätten till återanställning direkt efter att uppsägningsbeskedet lämnats av arbetsgivaren. Se då också till att du får din anmälan underskriven av arbetsgivaren.

Blankett återanställningsrätt

Mer info

För mer information vänd dig till din lokala HRF-avdelning.


Senast uppdaterad: 2020-03-15.