Fackliga utbildningar

Som medlem i HRF har du tillgång till ett stort antal utbildningar som rör dig och ditt arbete. Du har rätt att ta ledigt från jobbet för att gå dem och du ersätts för förlorad arbetsinkomst.

Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och dina rättigheter blir du säkrare i samtalet med chefen.

Vill du veta mer? Kontakta din avdelning eller läs vidare.

HRF:s utbildningar kan delas in i följande grupper:
  • Utbildningar för dig som funderar på att gå med i facket men som ännu inte bestämt dig.
  • Utbildningar för dig som är medlem.
  • Utbildningar för medlemmar med förtroendeuppdrag.
Anmälningsblanketter

Använd denna blankett för anmälan till facklig utbildning:
Anmälningsblankett facklig utbildning

Är du skyddsombud och vill gå en utbildning i ditt uppdrag ska du använda denna blankett:
Anmälningsblankett för skyddsombud