Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger

Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) är en yrkesnämnd inom besöksnäringen som aktivt arbetar för att säkerställa att det finns kompetent och yrkeskunnig personal inom hotell- och restaurangbranschen.

UHR består av arbetsmarknadens parter: Hotell- och restaurangfacket HRF, Visita, Union och Fremia. Tillsammans arbetar vi för att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. UHR arbetar bland annat med yrkestävlingar som Yrkes-SM, WorldSkills, EuroSkills, svarar på remissvar och politisk påverkan.

Dessutom ansvarar UHR för branschens valideringsmodell. Genom UHR kan du valideras för yrkesrollen kock. Inom en snar framtid kan du även valideras för yrkesrollen servering, modellen uppdateras just nu för att effektivisera, öka användarvänligheten samt göra modellen mer kostnadseffektiv.

Du som har ett godkänt valideringsresultat kan ta ut ett gesällbrev som bevis på dina kunskaper. Gesällbrevet kan du sedan använda och visa upp när du till exempel söker jobb eller utbildning.

Läs mer om UHR här.

Mer i samma ämne

Bransch och arbetsliv

Skolinformation

Vill du förbereda dina elever inför framtida anställningar?

Bransch och arbetsliv

Stipendium

Du som går sista året på en utbildning inom hotell- och restaurangbranschen är välkommen att söka HRF:s årliga stipendium, för att fördjupa och bredda din yrkeskunskap.